Caribisch Juristenblad, Aflevering 2 2012

Reactie op het artikel van notaris Burgers

Mr. M. Bergervoet en mr. K. Frielink

Noten