Caribisch Juristenblad, Aflevering 1 2012

Bastiaan D. van der Velden, Ik lach met Grotius, en alle die prullen van boeken. Een rechtsgeschiedenis van Curaçao, Carib Publishing 2011 (ISBN 978 90 8850 162 3), 368 pagina’s

Mr. K. Frielink