Cjb_2017_06_01_omslag_def_pagina_1_large
Rss

Caribisch Juristenblad

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2011 Alle samenvattingen uitklappen
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Redactioneel

Voorwoord

Auteurs Mr. drs. Jeff Sybesma

Mr. drs. Jeff Sybesma
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Artikel

De investeringsvergoeding bij opzegging

Trefwoorden investeringsvergoeding, aanvullende schadevergoeding, opzegging, duurovereenkomst, investeringen
Auteurs Mr. J. van de Peppel
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Artikel

‘Waarborg voor onafhankelijkheid’

Rechtsvergelijking inrichting bezwaarprocedure. Een bespreking van de stelsels van Nederland en Aruba

Trefwoorden bezwaaradviescommissie, onafhankelijkheid, inrichting bezwaarprocedure, artikel 7 LAR, artikel 7:13 Awb
Auteurs Mr. dr. A. Schwartz
SamenvattingAuteursinformatie

    In Aruba worden de leden van de bezwaaradviescommissie niet benoemd, geschorst, ontslagen en betaald door het bestuursorgaan, zoals in Nederland, maar door de regering. Daarnaast geldt de onafhankelijkheidseis niet alleen voor de voorzitter, maar ook voor de overige leden. Volgens de auteur biedt desondanks de inrichting van de Nederlandse bezwaarprocedure voldoende waarborgen voor een onafhankelijke heroverweging. In Aruba bestaat het gevaar dat de inrichting van de bezwaarprocedure tot een verdergaande juridisering en depolitisering leidt, waardoor het conflictoplossend vermogen van de bezwaarprocedure minder wordt benut dan in Nederland. Een bespreking van de stelsels van Nederland en Aruba over de inrichting van de bezwaarprocedure.


Mr. dr. A. Schwartz
Mr. dr. A. Schwartz is sinds augustus 2010 universitair hoofddocent Algemene Rechtswetenschap aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba.
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Artikel

Staatsrechtelijke consequenties van de toekenning van een UPG-status aan de Caribische eilandgebieden

Trefwoorden ultraperifeer gebied (UPG), Europees recht, koninkrijksverhoudingen, toezicht, aansprakelijkheid
Auteurs Mr. H.G. Hoogers, prof. mr. H.E. Bröring en dr. D. Kochenov
SamenvattingAuteursinformatie

    Deze bijdrage gaat over de gevolgen van de keuze voor de status van ultraperifeer gebied (UPG) voor het constitutionele ordeningsmodel van het Statuut. Aan de orde komen de bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor de implementatie en toepassing van Europees recht en de gevolgen in geval van niet nakoming van dit recht. Wie is aansprakelijk? Wat betekent dat voor de Koninkrijksverhoudingen? Zijn nieuwe toezichts- en regresvoorzieningen noodzakelijk? De bijdrage maakt duidelijk dat de (sterk ontwikkelde) Europese rechtsorde en de (zwak ontwikkelde) rechtsorde van het Koninkrijk zich moeizaam tot elkaar verhouden.


Mr. H.G. Hoogers
Mr. H.G. Hoogers is universitair hoofddocent staatsrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

prof. mr. H.E. Bröring
Prof. mr. H.E. Bröring is hoogleraar integrale rechtsbeoefening verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

dr. D. Kochenov
Dr. D. Kochenov is universitair hoofddocent Europees recht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Praktijk

Het strenge Hof

Auteurs Mr. Mirto F. Murray
Auteursinformatie
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Boekbespreking

Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba

Auteurs J.W.H. van Wijk
Auteursinformatie

J.W.H. van Wijk
J.H.W. van Wijk is cassatieadvocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. in Den Haag.
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Jurisprudentie

Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen Zittingsplaats Curaçao

Auteurs Prof. mr. L.J.J. Rogier
Auteursinformatie

Prof. mr. L.J.J. Rogier
Prof. mr. L.L.J. Rogier is bijzonder hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Jurisprudentie

De Hoge Raad in Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken

Derde kwartaal 2010

Auteurs Dr. G.C.C. Lewin
Auteursinformatie

Dr. G.C.C. Lewin
Dr. G.C.C. Lewin is raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam.
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Jurisprudentie

De Hoge Raad in (voormalig) Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken

Vierde kwartaal 2010

Auteurs Dr. G.C.C. Lewin
Auteursinformatie

Dr. G.C.C. Lewin
Dr. G.C.C. Lewin is raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam.
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Wetgeving

Wetgeving Aruba

Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Wetgeving

Wetgeving Nederlandse Antillen en wetgeving Curaçao

Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Wetgeving

Wetgeving Sint Maarten