Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Het NMa boetebeleid

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, schade, mededingingsregeling, handhaving, verbod, notaris, mededinging, E-commerce, Europese commissie, beschikking
Auteurs M.T.P.J. van Oers en B.M.J. van der Meulen
 • M.T.P.J. van Oers

  B.M.J. van der Meulen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

COURAGE/CREHAN, ZAAK C-453/99

Trefwoorden overeenkomst, Europees recht, contractspartij, schade, aansprakelijkheid, mededinging, schadevergoeding, ontlening, lidstaat, afnameplicht
Auteurs M.A. de Jong
 • M.A. de Jong

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Venture Capital en Private Equity: Financiering door participatiemaatschappijen

Trefwoorden participatiemaatschappij, aandeelhouder, investering, aandeel, verkoop, particulier risicokapitaal, durfkapitaal, financiering, contract, rendement
Auteurs H.L. Kaemingk
 • H.L. Kaemingk

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Leveraged buy-out & financial assistance: Een benadering vanuit de praktijk

Trefwoorden krediet, bank, financiering, vennootschap, aandeel, overname, verbod, houdstervennootschap, overnemer, dochter
Auteurs R.W. Jarigsma
 • R.W. Jarigsma

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Regulatore aspecten van de kapitaalmarkt: Financierings- en participatiemaatschappijen en de betrouwbaarheidstoets

Trefwoorden de Nederlandsche bank n.v., aandeelhouder, financieringsmaatschappij, participatiemaatschappij, beleggingsmaatschappij, toezicht, voorwaarde, belegging, bestuurder, opvorderbare gelden
Auteurs C.M. Grundmann-van de Krol
 • C.M. Grundmann-van de Krol

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

'Ins' en 'outs' omtrent loan agreements

Trefwoorden kredietgever, krediet, overeenkomst, garantie, financiering, overdracht, redelijkheid en billijkheid, model, betaling, cessie
Auteurs Th.A.L. Kliebisch
 • Th.A.L. Kliebisch

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen bij de verschaffing van venture kapitaal

Trefwoorden eigen vermogen, vreemd vermogen, jaarrekening, krediet, balans, schuld, passiva, hybride geldlening, vennootschap, boekjaar
Auteurs J.G. Kuijl
 • J.G. Kuijl

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Securitisation

Trefwoorden risico, obligatie, rating, betaling, schuldenaar, mededeling, rente, aflossing, overdracht, levering
Auteurs W. Ruys en M. Bos
 • W. Ruys

  M. Bos

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Gentlemen prefer bonds: Over obligaties en andere relaties

Trefwoorden uitgevende instelling, bank, obligatie, krediet, belegger, obligatielening, bankkrediet, prospectus, schuldenaar, betaling
Auteurs W.J. Horsten
 • W.J. Horsten

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

De eerste HvJ EG-uitspraak over de Vergelijkende-reclamerichtlijn

Trefwoorden vrij verkeer van diensten
Auteurs E.R. Vollebregt
 • E.R. Vollebregt

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Afgebroken onderhandelingen: waar te lokaliseren? En de onderliggende vraag: ambtshalve toepassing van bepalingen van het EEX?

Trefwoorden Europees internationaal privaatrecht
Auteurs J.J. van Haersolte-van Hof
 • J.J. van Haersolte-van Hof

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De EU Collateral Directive: Ontwerp EU-richtlijn betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten

Trefwoorden onderpand, financiëlezekerheidsovereenkomst, giraal leverbaar fonds, overeenkomst, uitwinning, zekerheidsnemer, ontheffing, vennootschap, zekerheidsrecht, beleggingsinstelling
Auteurs D.F. Lunsingh Scheurleer
 • D.F. Lunsingh Scheurleer

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Hardlopers zijn doodlopers: Wetsvoorstel 'maatschappelijk verantwoord ondernemen in het jaarverslag' (27 905)

Trefwoorden belanghebbende, vennootschap, stichting, sociaal economische raad, vereniging, informatieverstrekking, jaarrekening, voorstel van wet, aandeel, duurzaam ondernemen
Auteurs E.A. de Jong
 • E.A. de Jong

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

To b.i. or not to b.i.; gelijke winstverdeling bij paraplufondsen

Trefwoorden paraplufonds, subfonds, ontheffing, beleggingsinstelling, vennootschapsbelasting, voorwaarde, aandeel, prioriteitsaandeel, beleggingsfonds, aandeelhouder
Auteurs G.C. van de Wetering
 • G.C. van de Wetering

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Handelen onder de naam van een BV i.o. (of v.o.f.) en storting op aandelen bij oprichting

Trefwoorden bankrekening, rechtshandeling, aandeel, vennootschap, stortingsplicht, bankverklaring, ter beschikking stellen, storting, bank, belanghebbende
Auteurs M.R. Grablowitz
 • M.R. Grablowitz

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Veranderend toezicht; de stand van zaken

Trefwoorden toezicht, de nederlandsche bank n.v., minister van financiën, pensioen- en verzekeringskamer, financiële instantie, financieringsmaatschappij, financiële bijsluiter, raad van financiële toezichthouders, prudentieel toezichthouder, autoriteit financiële markt
Auteurs S.D. Kerkhof
 • S.D. Kerkhof

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Regime voor financieringsmaatschappijen verzwaard met overgewicht

Trefwoorden financieringsmaatschappij, de nederlandsche bank n.v., toezicht, vrijstellingsregeling, houder, vennootschap, bestuurder, ontheffing, kredietinstelling, bij uitgifte
Auteurs W.J. Horsten
 • W.J. Horsten

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De turboliquidatie van een vennootschap

Trefwoorden vennootschap, ontbinding, vereffening, schuldeiser, activa, heropening, schuld, vereffenaar, faillietverklaring, faillissement
Auteurs C.C. Smid
 • C.C. Smid

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Achterhaalde beperking van stil pandrecht op vorderingen op naam

Trefwoorden stil pandrecht, vennootschap, pandgever, toekomstige vordering, akte, pandrecht, pandakte, bepaalbaarheidsvereiste, pandhouder, bank
Auteurs R. van Buuren
 • R. van Buuren

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De liquidity provider

Trefwoorden liquidity provider, uitgevende instelling, overeenkomst, aandeelhouder, geplaatst kapitaal, voorwaarde, contract, liquiditeit, vennootschap, verbod
Auteurs O.L.T. Barten en B.R.J. van Ramshorst
 • O.L.T. Barten

  B.R.J. van Ramshorst