Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, Aflevering 1 2021

Procesrechtelijke aspecten van de vordering benadeelde partij in het strafproces: welk wetboek gaat daar eigenlijk over?

Mr. Th.O.M. Dieben en Mr. O.S. Pluimer

Noten