Vennootschap & Onderneming, Aflevering 1 2012

Winstreservering door meerderheidsaandeelhouders en de grenzen van artikel 2:8 BW

Mr. M. Schönau

Noten