Tijdschrift voor Omgevingsrecht, Aflevering 3 2016

Worden bodem en grondwater de zorgenkinderen onder de Omgevingswet?

Prof. mr. G.A. (Gerrit) van der Veen

Noten