Nter_1382-4120_2017_023_005_large
Rss

Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Over dit tijdschrift  
Aflevering 10, 2007
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Over innemen en afscheiden; tussen vrij verkeer en alcoholmonopolie

Trefwoorden vrij verkeer van goederen
Auteurs H.J. van Harten

H.J. van Harten
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Van dingen die maar niet voorbijgaan; toelating van derdelander familieleden van burgers van de Unie en ongewenstverklaring van burgers van de Unie

Trefwoorden vrij verkeer van personen
Auteurs H. Oosterom-Staples

H. Oosterom-Staples
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Aanbestedingsrecht in beweging: meer recente ontwikkelingen

Trefwoorden overheidsaanbesteding
Auteurs J.M. Hebly en F.G. Wilman

J.M. Hebly

F.G. Wilman
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Grensarbeiders en het recht op aan ingezetenschap gekoppelde sociale voordelen

Trefwoorden sociaal beleid
Auteurs A.P. van der Mei

A.P. van der Mei
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Beperkt rechterlijk toezicht op toepassing Europese WOB: Sison/Raad van de Europese Unie

Trefwoorden rechtsbescherming en institutioneel recht
Auteurs O.W. Brouwer