Nter_1382-4120_2017_023_005_large
Rss

Nederlands tijdschrift voor Europees recht


Over dit tijdschrift  
Gevonden artikelen
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

De Kik-zaak: in Alicante zijn sommige talen meer gelijk dan andere

Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs H.M.H. Speyart
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Kroniek aanbestedingsrecht 1999-2001

Trefwoorden Overheidsaanbestedingen
Auteurs M.A. de Jong
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Openbare-dienstverplichtingen kunnen een voorafgaande vergunning slechts in beperkte gevallen rechtvaardigen

Trefwoorden vrij verkeer van diensten
Auteurs J.C.M. van der Beek
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

EEX-verordening treedt in werking per 1 maart 2002

Trefwoorden Europees internationaal privaatrecht
Auteurs J.J. van Haersolte-van Hof

J.J. van Haersolte-van Hof
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Vergelijkende reclame in vrije beroepen: de octrooigemachtigden slaan terug

Trefwoorden mededinging
Auteurs E.R. Vollebregt

E.R. Vollebregt
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

De herziening van de De Minimis Bekendmaking

Trefwoorden mededinging
Auteurs G. Oosterhuis

G. Oosterhuis
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Het accent verschuift naar markttoegang

Trefwoorden vrij verkeer van goederen
Auteurs E.R. Vollebregt

E.R. Vollebregt
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

Naar een nieuw Europees wetsbegrip?

Trefwoorden IGC
Auteurs H. van Meerten

H. van Meerten
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Het begrip publiekrechtelijke instelling in de Richtlijn Werken

Trefwoorden overheidsaanbestedingen
Auteurs M.G.A.M. Custers

M.G.A.M. Custers
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

De Europese Vennootschap: een instrument voor internationale reorganisaties voor liefhebbers van een rol voor de werknemers

Trefwoorden vennootschapsrecht
Auteurs D.C. Buijs

D.C. Buijs
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

De dertiende richtlijn 'inzake het vennootschapsrecht betreffende het overnamebod' en het Europees Parlement

Trefwoorden vennootschapsrecht
Auteurs D.C. Buijs

D.C. Buijs
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Het Bayer-arrest; eenzijdige maatregelen tegen parallel handel: een keerpunt in de rechtspraak?

Trefwoorden mededinging
Auteurs T.E.M. Chellingsworth

T.E.M. Chellingsworth
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Speelgoed niet onder cadmiumbesluit

Trefwoorden milieu
Auteurs P.J. Leefmans

P.J. Leefmans
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

Ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk

Trefwoorden telecommunicatie
Auteurs G.P. van Duijvenvoorde

G.P. van Duijvenvoorde
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Kühne: vraag CBB over consequenties van latere afwijkende prejudiciële uitspraak voor formele rechtskracht van eerdere besluiten

Trefwoorden rechtsbescherming
Auteurs M. de Jong

M. de Jong