Nter_1382-4120_2017_023_005_large
Rss

Nederlands tijdschrift voor Europees recht


Over dit tijdschrift  
Gevonden artikelen
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

Richtlijn elektronische handel - internationaal privaatrechtelijke aspecten

Trefwoorden Europees internationaal privaatrecht
Auteurs J.J. van Haersolte-van Hof

J.J. van Haersolte-van Hof
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

Het Gemeenschapsoctrooi en de hervorming van het Europees octrooistelsel

Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs H.M.H. Speyart

H.M.H. Speyart
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Boetes voor overtredingen van het Europese kartelrecht

Trefwoorden mededinging
Auteurs H.C. Lejeune

H.C. Lejeune
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

De implementatie van beschikkingen tot terugvordering van staatssteun in het Nederlandse bestuursrecht

Trefwoorden staatssteun
Auteurs R.H.C. Luja

R.H.C. Luja
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Hof geeft uitleg aan het (gevaarlijke-)afvalstoffenbegrip

Trefwoorden milieu
Auteurs A. van Rossem

A. van Rossem
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Sydhavnens: Dusseldorp revisited?

Trefwoorden milieu
Auteurs A. van Rossem en H.H.B. Vedder

A. van Rossem

H.H.B. Vedder
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

Herziening van de telecommunicatieregelgeving (de 'Review')

Trefwoorden telecommunicatie
Auteurs G.P. van Duijvenvoorde

G.P. van Duijvenvoorde
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Maatregelen van Deutsche Post tegen remailing zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan

Trefwoorden mededinging, vrij verkeer van diensten
Auteurs J.C.M. van der Beek

J.C.M. van der Beek
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

EEX wordt omgezet in een verordening

Trefwoorden Europees internationaal privaatrecht
Auteurs J.J. van Haersolte-van Hof

J.J. van Haersolte-van Hof
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

Een nieuw voorstel voor de modellenverordening

Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs H.M.H. Speyart

H.M.H. Speyart
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

De procedurele verwikkelingen van een getailleerd zeepje

Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs H.M.H. Speyart

H.M.H. Speyart
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Hoe vrij is het vrije verkeer van diensten en kapitaal?

Trefwoorden vrij verkeer van diensten en kapitaal
Auteurs J.C.M. van der Beek

J.C.M. van der Beek
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

De richtlijn elektronische handtekeningen

Trefwoorden vrij verkeer van diensten
Auteurs B.P. Aalberts en M. de Koning

B.P. Aalberts

M. de Koning
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

'Companyline': het onderscheidend vermogen van samenstellingen

Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs H.M.H. Speyart

H.M.H. Speyart
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Publieke televisie: wie zal dat betalen?

Trefwoorden staatssteun
Auteurs H.S.J. Albers

H.S.J. Albers
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Piraterijbestrijding prevaleert boven gegevensbescherming

Trefwoorden intellectuele eigendom
Auteurs H.M.H. Speyart

H.M.H. Speyart
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

Enkele problemen voor de komende ICG

Trefwoorden IGC
Auteurs P. VerLoren van Themaat

P. VerLoren van Themaat
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

Een nieuw beleid ten aanzien van verticalen

Trefwoorden mededinging
Auteurs J.W. VerLoren van Themaat

J.W. VerLoren van Themaat
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEUvoorgenomen

Gemeenschappelijk standpunt over het richtlijnvoorstel elektronische handel aanvaard

Trefwoorden vrij verkeer van diensten
Auteurs J.S. van den Oosterkamp

J.S. van den Oosterkamp