Tijdschrift Erfrecht, Aflevering 6 2018

De rechten en plichten van de erfgenaam die met een legaat is belast

Mr. F.W. Brans en Mr. Ph.A.J. Raaijmaakers

Noten