Tijdschrift Erfrecht, Aflevering 2 2018

De aanwijzing aan de vereffenaar op grond van artikel 4:210 lid 1 BW

Mr. S.R. Baetens

Noten