Onderneming en Financiering, Aflevering 3 2018

Het trustkantoor als bestuurder en ‘omgaan’ in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht (HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:470)

Mr. dr. W.A. Westenbroek

Noten