Onderneming en Financiering, Aflevering 2 2018

Uitwinning van pandrecht op aandelen – hoe staat het ermee?

Mr. B.N. Mwangi en Mr. S.C.P. Verhelst

Noten