Onderneming en Financiering, Aflevering 1 2018

(On)mogelijkheden van verpanding van onderhanden werk

Mr. M.R. van der Zee

Noten