Onderneming en Financiering, Aflevering 1 2018

De betekenis van decharge voor stichtingbestuurders en -toezichthouders

Mr. M. de Jong

Noten