Onderneming en Financiering, Aflevering 1 2018

Het conceptwetsvoorstel ‘Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement’

Mr. B.S.J.M. van Gangelen en Mr. G.H Gispen

Noten