Onderneming en Financiering, Aflevering 2 2016

Vennootschappelijk belang en doeloverschrijding

Mr. D.A. Viëtor en Mr. H.M.H. Speyart

Noten