Oenf_omslag_large
Rss

Onderneming en Financiering


Over dit tijdschrift  
Gevonden artikelen
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De betekenis van de nieuwe structuurwet voor de positie van de ondernemingsraad

Trefwoorden ondernemingsraad, raad van commissarissen, aandeelhouder, aanbeveling, aanwijzing, voordracht, commissaris, moeder, vennootschap, gegrondbevinding
Auteurs P.A.M. Witteveen
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De advocaat als commissaris: Enige beschouwingen over onafhankelijkheid

Trefwoorden commissaris, vennootschap, bestuurder, kantoorruimte, raad van commissarissen, aandeelhouder, toezicht, beursvennootschap, corporate governance code, vrij beroep
Auteurs S.R. Schuit
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De commissaris beschermd: Vrijwaring, exoneratie, verzekering en decharge als bescherming tegen aansprakelijkheid

Trefwoorden commissaris, vennootschap, vrijwaring, aansprakelijkheid, bestuurder, exoneratie, schade, verzekeraar, aansprakelijkstelling, kosten van verweer
Auteurs O.L.M. Heuts
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

OTC-derivaten, beurseffecten en risico's

Trefwoorden international swaps and derivatives association, derivaat, settlement, betaling, aandeel, risico, optie, levering, kredietrisico, swap
Auteurs M. Peeters
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Fox in the henhouse? Interpretatie van zekerheidsinstrumenten

Trefwoorden uitleg, akte, geschrift, pandrecht, recht van hypotheek, schuldenaar, pandakte, bank, kenbaarheid, schuldeiser
Auteurs H.J.E. Veerbeek
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Eigendom tot zekerheid 10 jaar na Sogelease

Trefwoorden eigendom, verbod fiduciaire overdracht, overdracht, zekerheidsrecht, leasing, schuldeiser, schuldenaar, pandrecht, financiƫlezekerheidsovereenkomst, voorstel van wet
Auteurs N.W.M. van den Heuvel
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Enkele kenmerken van gesyndiceerde leningen toegelicht

Trefwoorden krediet, bank, zekerheidsrecht, claim, de nederlandsche bank n.v., schuldeiser, betaling, aanwijzing, kredietgever, beleidsregel
Auteurs D. Brinkhuis en B.T. Harmsen
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Enkele nadere beschouwingen over de kwaliteitsrekening (HR ProCall)

Trefwoorden kwaliteitsrekening, notaris, belanghebbende, afgescheiden vermogen, schuldeiser, rekeninghouder, accountant, bank, stichting derdengelden, verkoper
Auteurs H.J. Portengen en J. Kluver
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Een nieuw artikel 3:94 lid 3 BW - het (on)vermogen voor de financieringspraktijk

Trefwoorden mededeling, schuldenaar, cessie, stille cessie, securitisatie, faillissement, bankhypotheek, cedent, overdracht, levering
Auteurs K.E. Reuder
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Securitisation

mogelijke structuren

Trefwoorden overdracht, schuldenaar, activa, mededeling, recht van hypotheek, stille cessie, faillissement, bankhypotheek, cessie, levering
Auteurs W. Ruys en M.H. van Raay
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Beslag op kredietruimte; een uitgemaakte zaak

Trefwoorden bank, krediet, wilsrecht, beslaglegger, kredietovereenkomst, beslaglegging, schuldeiser, vorderingsrecht, betaling, derdenbeslag
Auteurs J.A.C. van Veersen
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Financiƫle instrumenten en de rubricering ervan in de jaarrekening onder IFRS

Trefwoorden uitgevende instelling, preferent aandeel, financieel instrument, international financial reporting, dividend, dividenduitkering, contract, eigen vermogen, vreemd vermogen, aandeel
Auteurs C.M. Harmsen
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving - Dutch GAAP?

Trefwoorden jaarrekening, generally accepted accounting principles, voorstel van wet, aanbeveling, maatschappelijk verkeer, stichting, boekjaar, bank, geconsolideerde jaarrekening, international financial governance
Auteurs J.W. Berk, R. Lodewijk en S.A. Veerman
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Consolidatiecriteria, -kring en -plicht: Vanuit communautair oogpunt, Nederlandse regels en geautoriseerde IFRSs

Trefwoorden consolidatie, geconsolideerde jaarrekening, lidstaat, dochteronderneming, houdstervennootschap, enkelvoudige jaarrekening, joint venture, aandeel, voorwaarde, aandeelhouder
Auteurs H. Beckman
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De BV als belastingsubject?

Trefwoorden fiscaal, vennootschapsbelasting, rechtsvorm, winstbelasting, aandeelhouder, inkomstenbelasting, transparantie, belastingheffing, ondernemer, herziening
Auteurs S.J. Mol-Verver
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De geschillenregeling: tien suggesties voor verbetering

Trefwoorden aandeelhouder, vennootschap, geschillenregeling, overname, aandeel, belanghebbende, beschikking, nevenvordering, aandelenoverdracht, rechterlijke bevoegdheid
Auteurs R.B. Gerretsen
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De 'vereenvoudigde' procedure voor benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen van een BV

Trefwoorden bestuurder, ontslag, aanwijzing, commissaris, vennootschap, statuut, raad van commissarissen, aandeelhouder, voordracht, algemene vergadering van aandeelhouders
Auteurs I. Wagenaar