Oenf_omslag_large
Rss

Onderneming en Financiering


Over dit tijdschrift  
Gevonden artikelen
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De omgang met RvC en OR bij afstoting van bedrijfsactiviteiten

Trefwoorden vennootschap, dochter, moeder, ondernemer, bestuurder, verkoop, ondernemingsraad, ondernemingsactiviteit, voorlopige voorziening, bestuursbesluit
Auteurs M.S. Koppert-van Beek en W.J. Koppert

M.S. Koppert-van Beek

W.J. Koppert
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Chinese Walls: de stand van zaken

Trefwoorden chinese walls, financiële instelling, effecteninstelling, voorkennis, toezicht, autoriteit financiële markten, marktmisbruik, aanbeveling, bedrijfsvoering, koersgevoelige informatie
Auteurs T.G.A. Alferink

T.G.A. Alferink
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Compliance

Trefwoorden compliance, duurzaam ondernemen, aanbeveling, arbeidsomstandigheden, voorstel van wet, bank, ondernemingsactiviteit, aansprakelijkheid, ondernemingsraad, verdrag
Auteurs T.E. Lambooy

T.E. Lambooy
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De juridische status van energienetten: van hoe het was en hoe het (wellicht) wordt

Trefwoorden eigendom, onroerende zaak, netbeheerder, kabel, energiebedrijf, overdrachtbelasting, economisch eigendom, economische eigendom, horizontale natrekking, levering
Auteurs M.M. Roggenkamp

M.M. Roggenkamp
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Privatiseer, maar met mate…? De privatisering van de Nederlandse energiesector nader beschouwd

Trefwoorden eigendom, netbeheerder, energiebedrijf, toezicht, economische eigendomsoverdracht, aandeelhouder, economisch eigendom, economische eigendom, hof van justitie EG, juridisch eigendom
Auteurs P.A. Josephus Jitta en H.A. Schaap

P.A. Josephus Jitta

H.A. Schaap
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Toezicht en sancties in de nieuwe energiewetgeving: geen sinecure

Trefwoorden netbeheerder, aanwijzing, toezicht, energiebedrijf, aandeel, last onder dwangsom, aandeelhouder, beheerder, economisch eigendom, economische eigendom
Auteurs J.E. Janssen

J.E. Janssen
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Toezicht in de energiesector: Met het oog op daadwerkelijke mededinging en doeltreffende marktwerking

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, toezicht, netbeheerder, minister van economische zaken, toezichthouder, aanwijzing, aansprakelijkheid, mededinging, bezwaarschrift, interne markt
Auteurs M.G.A.M. Custers

M.G.A.M. Custers
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Energie-infrastructuur en third party access

Trefwoorden voorwaarde, netbeheerder, Nederlandse mededingingsautoriteit, ontheffing, investering, lidstaat, mededingingsrecht, beheerder, beschikking, exclusiviteit
Auteurs M. de Rijke

M. de Rijke
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Is de EU-Insolventieverordening haar doel voorbij gestreefd? Van forumshopping en rechtsonzekerheid in de Europese insolventiepraktijk

Trefwoorden vennootschap, lidstaat, schuldeiser, schuldenaar, statutaire zetel, concern, Europese unie, rechtspraak, vermoeden, curator
Auteurs A.P.G. Gielen

A.P.G. Gielen
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Arbeidspensioenen en grensoverschrijdend verkeer van pensioenuitvoerders en van werknemers

Trefwoorden werknemer, pensioenregeling, pensioenfonds, lidstaat, verzekeraar, pensioen, fiscaal, waardeoverdracht, voorwaarde, werkgever
Auteurs E. Lutjens

E. Lutjens
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De hervorming van het Europese mededingingsrecht: Achtergronden van de hervorming

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mededinging, concentratie, lidstaat, fusie, concentratietoezicht, verbod, Europees mededingingsrecht, Europese commissie, overeenkomst
Auteurs S. Beeston

S. Beeston
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Strafrechtelijke procedures: handel met voorkennis

Trefwoorden bewijslast, voorkennis, handel met voorkennis, insider, bewijsmiddel, openbaarmaking, belegger, verbod, autoriteit financiële markten, tenlastelegging
Auteurs D.S. Schreuders

D.S. Schreuders
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Samenloop van enquêteprocedure en andere mogelijke rechtsgangen waaronder een beroepsprocedure op grond van artikel 26 WOR

Trefwoorden ondernemingsraad, voorlopige voorziening, procedure in hoger beroep, enquête, kort geding, vakbond, enquêterecht, sociaal economische raad, kortgedingrechter, ondernemer
Auteurs M.M. Tuijtel

M.M. Tuijtel
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Een 'onbezorgd pensioen' zonder tussenkomst van een rechter: Werkelijkheid of utopie?

Trefwoorden pensioenfonds, pensioen, werkgever, werknemer, bestuurder, pensioen- en verzekeringskamer, pensioenregeling, fiscaal, toezicht, verzekeraar
Auteurs E. Bergamin

E. Bergamin
Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Toezicht en rechtspleging inzake jaarrekeningen

Trefwoorden jaarrekening, toezicht, autoriteit financiële markten, accountant, accountantsverklaring, beleggingsinstelling, bank, beursgenoteerde onderneming, belanghebbende, Europese unie
Auteurs H. Beckman

H. Beckman