M_en_m_omslag_large
Rss

Markt & Mededinging


Over dit tijdschrift  
Gevonden artikelen Alle samenvattingen uitklappen
Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De ontwerp groepsvrijstelling verticale beperkingen – een stap vooruit?

Trefwoorden verordening inzake verticale overeenkomsten, ontwerp-verordening, verticale beperkingen, toegangsvergoedingen, categoriemanagementovereenkomsten
Auteurs Mr. H.H.P. Lugard en Dr. T. van Dijk
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Diversen

Zaak COMP/M.5046 Friesland Foods / Campina

Trefwoorden Campina, Friesland Foods, mededingingsproblemen, fusie
Auteurs Mr. G.W. van der Klis
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De WOB en de Eurowob in het mededingingsrecht

Trefwoorden Wob, Eurowob, Verordening (EG) nr. 1049/2001, toegang tot documenten, civiele handhaving
Auteurs Mr. L. Haasbeek
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Redactioneel

Handhaving van het mededingingsrecht: een hete herfst?

Auteurs Prof. mr. T.R. Ottervanger
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

CD-Contact Data GmbH/Commissie

Trefwoorden ziekenhuizen, failing firm, IGZ, efficiëntieverweer, publieke belangen
Auteurs Mr. S. Verschuur en Mr. F. Bleker
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Praktijk

Kroniek Rechtspraak Mededingingszaken in 2008

Trefwoorden mededinging, Nma, misbruik van machtspositie, gunjumping
Auteurs Mr. K. Defares, Mr. S. Goossens en Mr. J. Langer
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Ziekenhuis Walcheren/Oosterscheldeziekenhuizen

Trefwoorden ziekenhuizen, publieke belangen, efficiëntieverweer, failing firm, IGZ
Auteurs Mr. P.D. van den Berg
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Praktijk

Kroniek Mededingingswet 2008

Mededingingsafspraken, machtsposities en procedures

Auteurs Mr. C.T. Dekker, Mr. E. Belhadj en Mr. A.M. Hoekstra-Borzymowska
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Richtsnoeren voor de handhavingsprioriteiten van de EG-Commissie bij de toepassing van artikel 82 EG-Verdrag

Een koerswijziging – maar hoe precies is het kompas afgesteld?

Trefwoorden marktafscherming, efficiëntiewinsten, uitsluitingsstrategieën, voorwaardelijke kortingen, leveringsweigering
Auteurs Mr. L. Gyselen
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Redactioneel

PR NL vs. Voorlichting EG

Auteurs Mr. P.V.F. Bos
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Zorgfusies getoetst

Een juridisch perspectief

Auteurs Mr. M. Snoep, Mr. D. Schrijvershof en Mr. S. Chamalaun
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De beoordeling van samenwerkingsvormen in de zorg onder artikel 6 Mw

Ketenzorg is geen kartel

Trefwoorden VWS, ketenzorg, samenwerkingsvormen, mededinging, zorg, art. 6 Mw
Auteurs Mr. drs. B.M.M. Reuder, Dr. G. Tezel en mr. I.W. VerLoren van Themaat
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

Slot. Lelos kai Sia EE e.a. tegen GlaxoSmithKline (Syfait II)

Trefwoorden Artikel 82 EG-Verdrag, Misbruik van economische machtspositie, Parallelhandel in geneesmiddelen, Normale bestellingen
Auteurs Mr. Marc Knapen en Mr. Marc Wiggers
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit arrest heeft het Hof de prejudiciële vraag beantwoord of de weigering door een farmaceutische onderneming die een machtspositie op de nationale markt voor geneesmiddelen bekleedt, om de door groothandelaren bij haar geplaatste bestellingen uit te voeren omdat deze zich bezighouden met parallelexport van die geneesmiddelen, een door artikel 82 EG verboden misbruik vormt. Het arrest is van groot belang voor de geneesmiddelensector en met name voor de parallelhandel in farmaceutische producten. Verder heeft dit arrest, zij het in mindere mate, een meer algemeen belang voor de toepassing van artikel 82 EG-Verdrag.


Mr. Marc Knapen
Marc Knapen is advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.

Mr. Marc Wiggers
Marc Wiggers is advocaat bij Loyens & Loeff.
Tijdschrift Markt & Mededinging
Praktijk

Kroniek concentratiecontrole 2008

Auteurs Mr. Maarten de Jong en Mr. Luke Haasbeek
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Daderschap van kartelovertredingen, de facilitator beboet

Trefwoorden Facilitator, Medeplegen, Daderschap, Legaliteitsbeginsel, Artikel 81 EG-Verdrag
Auteurs Mr. Robbert de Bree
SamenvattingAuteursinformatie

    In hoeverre is bij bepalen de normadressaat/het daderschap van kartelovertredingen een begrip als medeplegen of medeplichtigheid een aan te leggen criterium? Richt het kartelverbod zich ook tegen een facilitator? En verhoudt zich dat wel met het legaliteitsbeginsel? Voor die vragen zag het Gerecht van Eerste Aanleg zich gesteld in de zaak van AC-Treuhand AG, waarin het op 8 juli 2008 arrest wees (T-99/04 AC Treuhand AG t. Commissie).


Mr. Robbert de Bree
Robbert de Bree is werkzaam als advocaat bij Wladimoroff & Waling te ’s-Gravenhage