Maandblad voor Vermogensrecht, Aflevering 4 2021

De aanvang van de lange verjaringstermijn ex art. 3:310 lid 1 BW

Mr. drs. P.A. Fruytier

Noten