Contracteren, Aflevering 1 2018

Nog een update rechtspraak over het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst

Mr. J.H. Kolenbrander

Noten