Contracteren, Aflevering 1 2018

Wat is de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU op internationale franchiseovereenkomsten?

Mr. M. de Koning en Mr. dr. H.H. de Vries

Noten