Contracteren, Aflevering 1 2013

De gevolgen van beëindiging van agentuurovereenkomsten (vertraagd) verduidelijkt

Mr. H.E. Urlus

Noten