Contracteren_omslag_large
Rss

Contracteren


Over dit tijdschrift  
Gevonden artikelen Alle samenvattingen uitklappen

Mr. J.H. Kolenbrander
Mr. J.H. Kolenbrander is advocaat bij De Clercq Advocaten en Notarissen te Leiden en gespecialiseerd in franchising.
Tijdschrift Contracteren
Casus

European M&A Study 2012: trends in overnamecontracten

Auteurs Mr. R. Tarlavski
Auteursinformatie

Mr. R. Tarlavski
Mr. R. Tarlavski is advocaat bij CMS Derks Star Busmann te Amsterdam.
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Arbitrage en ambtshalve toetsing: mag de arbitrageclausule wel of niet?

Trefwoorden Algemene voorwaarden, ambtshalve toetsing, Richtlijn oneerlijke bedingen, arbitragebeding, onredelijk bezwarend beding
Auteurs Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 26 april 2012 overwoog het HvJ EU in het Invitel-arrest dat bij de beoordeling van algemene voorwaarden in een algemeen-belangprocedure in het kader van de Richtlijn oneerlijke bedingen de voorwaarden getoetst moeten worden in het licht van de nationaalrechtelijke regeling, de gehele overeenkomst en de door de gebruiker aangevoerde rechtvaardigingsgronden voor het betreffende beding. Op 21 september 2012 oordeelde de Hoge Raad in een procedure over een arbitraal beding dat de arbitrageclausule niet per definitie onredelijk bezwarend is op grond van de Richtlijn oneerlijke bedingen. Beide arresten worden in deze bijdrage besproken.


Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
Mr. drs. J.H.M. Spanjaard is advocaat bij La Gro Advocaten in Alphen aan den Rijn.
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

De grenzen van het recht van vernietiging van algemene voorwaarden verkend

Auteurs Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
Auteursinformatie
Tijdschrift Contracteren
Artikel

Spoediger wijziging van commerciële duurcontracten

Auteurs Prof. mr. R.P.J.L. Tjittes
Auteursinformatie
Tijdschrift Contracteren
Column

Kan de kooptitel worden weggecontracteerd?

Auteurs Mr. dr. T.H.M. van Wechem en Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
Auteursinformatie
Tijdschrift Contracteren
Casus

Pitfalls in de overnamepraktijk

Enige regelmatig voorkomende valkuilen in koopcontracten

Auteurs Mr. P.P.J. Jongen en mr. M.J.E. van den Bergh
Auteursinformatie
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

De samenhang van verbonden overeenkomsten

Auteurs Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
Auteursinformatie
Tijdschrift Contracteren
Casus

Artikel 6:234 BW of de moeizame relatie van de Nederlandse wetgever met Europese regelgeving

Trefwoorden algemene voorwaarden, terhandstelling, dienstenrichtlijn, E-commercerichtlijn
Auteurs Mr.drs. J.H.M. Spanjaard
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Et Dieu crea le contrat

Trefwoorden maatschap, ontstaan overeenkomst, duurrelatie, mededinging, boete, matiging
Auteurs Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
SamenvattingAuteursinformatie