Contracteren, Aflevering 1 2010

Leerstukken │ De toepasselijkheid van algemene voorwaarden onder het Weens Koopverdrag: nieuwe trend in de Nederlandse (lagere) rechtspraak?

Mr. dr. T.H.M. van Wechem en Mr. drs. J.H.M. Spanjaard

Noten