Contracteren_omslag_large
Rss

Contracteren


Over dit tijdschrift  
Gevonden artikelen Alle samenvattingen uitklappen
Tijdschrift Contracteren
Artikel

10 jaar Contracteren – een praktijkvisie

Trefwoorden ontwikkelingen, praktijk, contract
Auteurs Mr. B.J. Schoordijk
SamenvattingAuteursinformatie

    Schoordijk brengt belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar in kaart. Dat zijn niet alleen rechtsontwikkelingen, maar (vooral) ook economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Aan de orde komen: globalisering, nieuwe economieën, consolidatie van de industrie, private equity in M&A transacties, opkomst van de grote advocatuur, internet en e-mail, standaardisering, de DCFR en het Global Sales Law Project.


Mr. B.J. Schoordijk
Mr. B.J. Schoordijk is Director Legal Affairs – Corporate en tevens advocaat bij Akzo Nobel NV te Amsterdam.
Tijdschrift Contracteren
Redactioneel

10 jaar Contracteren

Auteurs Prof. mr. F.W. Grosheide
Samenvatting

    In een redactioneel artikel geeft de redactie een toelichting op het tijdschriftnummer in kwestie.


Prof. mr. F.W. Grosheide
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken – De rechtskeuze voor verbintenissen uit overeenkomst; een vergelijking tussen Rome I en het EVO

Trefwoorden rechtskeuze, Rome I, EVO
Auteurs Mw. mr. A. van der Kruk
SamenvattingAuteursinformatie

    Uit een vergelijking tussen de teksten van het juist geïntroduceerde Rome I en het EVO volgt dat Rome I verandering brengt in de regeling van de rechtskeuze. Die veranderingen worden in dit artikel onder de loep genomen. Daartoe wordt aan de volgende onderwerpen aandacht besteed: (1) de totstandkoming van een rechtskeuze; (2) vrijheid van de contractspartijen een contractuele rechtskeuze te maken; (3) bepalingen en regels die de werking of de effecten van een geldige rechtskeuze beperken; en (4) de vraag in hoeverre een keuze voor niet-statelijk recht is toegestaan.


Mw. mr. A. van der Kruk
Mw. mr. A. van der Kruk is advocaat bij Simmons & Simmons te Rotterdam.
Tijdschrift Contracteren
Boekbespreking

D. Haas, De grenzen van het recht op nakoming, Recht en Praktijk nr. 176, Deventer: Kluwer 2009

Trefwoorden nakoming, Haas, grenzen van het recht op nakoming
Auteurs Mw. mr. A.L.J.A. Schreuder
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Contracteren
Case

Opbouw en aansprakelijkheidsregeling in ICT~Office-voorwaarden 2009 kritisch bekeken

Trefwoorden ICT~Office, ICT~Office-voorwaarden, algemene voorwaarden
Auteurs Mr. T.J. de Graaf
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken – Elektronisch contracteren, maar toch de pen (moeten) hanteren?

Trefwoorden elektronisch contracteren, schriftelijkheidsvereiste, elektronische terbeschikkingstelling
Auteurs Mw. mr. E.C. Kraan-Beekman
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Contracteren
Case

Licentieovereenkomsten; exploitatierecht, maar ook exploitatieplicht?

Trefwoorden licentieovereenkomsten, exploitatierecht, exploitatieplicht
Auteurs Mw. mr. S.H. Poelmann-Teijgeler
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Contracteren
Column

Hoe hard is een mediationclausule?

Trefwoorden mediationclausule, mediation, afdwingbaarheid
Auteurs Mw. mr. E. Schutte
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Contracteren
Discussie

Crisis en contract

Een aantal opmerkingen over de toepassing van artikel 6:258 BW in tijden van recessie

Trefwoorden artikel 6:258 BW, kredietcrises, contract, onvoorziene omstandigheden
Auteurs Mr. M.E.M.G. Peletier
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken | Onderzoeks- en mededelingsplichten

HR 20 maart 2009 (LJN BG8788) laat zich moeilijk rijmen met HR 14 november 2008, (RvdW 1030) voor zover het de rol van de onderzoeksplicht van de koper betreft

Trefwoorden onderzoeksplicht koper, mededelings- en onderzoeksplicht, dwaling, Rebel/PKF
Auteurs Mr. T.H.M. van Wechem
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Contracteren
Discussie

Uitleg van schriftelijke overeenkomsten

Over de onzalige trend naar een primair taalkundige uitleg van contracten

Trefwoorden taalkundige uitleg, Haviltex, Meyer Europe/PontMeyer, Vodafone
Auteurs Mr. M. Wolters LL.M.
SamenvattingAuteursinformatie

    Wolters geeft blijk van zijn ongenoegen over de – in zijn ogen – doorgeschoten primair taalkundige uitleg van overeenkomsten tussen professionele partijen. Een primair taalkundige uitleg leidt tot willekeur, het lokt ongewenst gedrag uit van partijen en hun advocaten, en rechters maken gebruik van de kortste weg om snel vonnis te kunnen wijzen. Wolters meent dat de rechtsvorming in Nederland, en zeker in het contractenrecht, te gemakkelijk geleend wordt bij de common law.


Mr. M. Wolters LL.M.
Mr. M. Wolters LL.M. is advocaat bij Höcker Advocaten te Amsterdam.
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken | Over verzuim en Sinterklazerij

HR 27 juni 2008 (C06/292HR Mol/Moerings): een arrest met veel facetten voor de contractenrechtspraktijk

Trefwoorden Mol/Moerings, verzuim, algemene voorwaarden
Auteurs Mr. T.H.M. van Wechem
SamenvattingAuteursinformatie

    Van Wechem behandelt uitgebreid het arrest Mol/Moerings. De focus ligt op verzuim, maar zijdelings komt ook een ander facet aan de orde, namelijk derdenwerking van algemene voorwaarden. Van Wechem vindt de wijze waarop de verzuimregeling is toegepast ongelukkig, maar kan zich vinden in het bereikte resultaat. Ten aanzien van het andere aspect – de derdenwerking van exoneratie – aarzelt Van Wechem of we hier te maken hebben met een trendbreuk.


Mr. T.H.M. van Wechem
Mr. T.H.M. van Wechem is verbonden aan Baker & McKenzie, advocaten, notarissen en belastingadviseurs.