Contracteren_omslag_large
Rss

Contracteren

Over dit tijdschrift  

Vanwege maatregelen rondom het Coronavirus (COVID-19) schorten we voorlopig het drukken van tijdschriftnummers op. Wanneer bezorging van de papieren tijdschriftnummers weer mogelijk is, worden deze alsnog gedrukt en aan abonnees verstuurd. De digitale artikelen van elk nieuw nummer worden online geplaatst in dit tijdschriftportaal. Daarnaast zullen wij een link opnemen naar de PDF van de gehele aflevering. Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer voor u klaarstaat.

Aflevering 1, 2009 Alle samenvattingen uitklappen
Tijdschrift Contracteren
Redactioneel

Ludi incipiant!

Samenvatting

    In een redactioneel artikel geeft de redactie een toelichting op het tijdschriftnummer in kwestie.

Tijdschrift Contracteren
Column

Great expectations

Trefwoorden duurzaam ondernemen, sociale omstandigheden, aanbesteding
Auteurs Prof. mr. A.G. Castermans
SamenvattingAuteursinformatie

    De overheid wil dat haar leveranciers ervoor instaan dat hun producten zonder schending van fundamentele normen zijn geproduceerd, maar de vormgeving van de aan leveranciers te stellen eisen stuit op aanbestedingsrechtelijke bezwaren. Vooral kwetsbaar is de eis dat er geen sprake mag zijn van schending in de gehele productieketen, omdat die lastig is te controleren. De aanbesteder moet voorzien in concrete, uitgewerkte maatregelen om de naleving te verifiëren, zodat hem niet verwijt kan treffen dat het louter om mooie woorden gaat.


Prof. mr. A.G. Castermans
Prof. mr. A.G. Castermans is hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden.
Tijdschrift Contracteren
Artikel

Verplichtingen binden aan registergoederen

De kwalitatieve verplichting als precisie-instrument

Trefwoorden kwalitatieve verplichting, registergoederen
Auteurs Prof. mr. N.C. van Oostrom-Streep
SamenvattingAuteursinformatie

    Van Oostrom zet de waarde van de kwalitatieve verplichting voor de contractenrechtpraktijk uiteen. Van Oostrom meent dat de kwalitatieve verplichting – een overeenkomst-met-zakelijke-werking – voortreffelijk dienst kan doen als het gaat om de wens om met zakelijke werking verplichtingen te verbinden aan registergoederen: enerzijds is er de flexibiliteit van het contract als het gaat om de mate van binding, anderzijds de kracht van de binding wanneer deze eenmaal is overeen gekomen.


Prof. mr. N.C. van Oostrom-Streep
Prof. mr. N.C. van Oostrom-Streep is hoogleraar notarieel recht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht, Raadsheer-Plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem en adviseur van een notariskantoor (nora.van.oostrom@vdstap.com).
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken | Over verzuim en Sinterklazerij

HR 27 juni 2008 (C06/292HR Mol/Moerings): een arrest met veel facetten voor de contractenrechtspraktijk

Trefwoorden Mol/Moerings, verzuim, algemene voorwaarden
Auteurs Mr. T.H.M. van Wechem
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Contracteren
Discussie

Uitleg van schriftelijke overeenkomsten

Over de onzalige trend naar een primair taalkundige uitleg van contracten

Trefwoorden taalkundige uitleg, Haviltex, Meyer Europe/PontMeyer, Vodafone
Auteurs Mr. M. Wolters LL.M.
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Contracteren
Boekbespreking

K.A. Adams, A Manual of Style for Contract Drafting, 2nd edition, ABA 2008

Trefwoorden boekbespreking, contractstechniek, schrijven contract, opstellen contract
Auteurs Mr. A.M. van Hekesen
SamenvattingAuteursinformatie

    Korte bespreking van het boek K.A. Adams, A Manual Style for Contract Drafting, 2nd edition, ABA 2008.


Mr. A.M. van Hekesen
Mr. A.M. van Hekesen is bedrijfsjurist bij Philips.
Tijdschrift Contracteren
Agenda

Cursusagenda april tot en met juni 2009

Samenvatting

    In Agenda worden lezingen, conferenties en andere evenementen aangekondigd.