Contracteren, Aflevering 01 2008

Leerstukken: De verhouding tussen mededelings- en informatieplichten, de betekenis van contractuele afspraken en de rol van artikel 7:17 BW hierbij, en kan een beroep op dwaling contractueel worden uitgesloten? (HR 25 mei 2007 LJN BA 2012 (art. 81 RO), HR 12 oktober 2007, C06/164HR, HR 26 oktober 2007 R05/148HR en HR 23 november 2007, C05/323HR)

T.H.M. van Wechem