Contracteren_omslag_large
Rss

Contracteren


Over dit tijdschrift  
Gevonden artikelen
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

ICT: Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe FENIT-voorwaarden

Trefwoorden leverancier, voorwaarde, computerprogramma, levering, fout, overeenkomst, apparatuur, betaling, mediation, aansprakelijkheid
Auteurs T.J. de Graaf
Tijdschrift Contracteren
Case

Het (nieuwe) Duitse verbintenissenrecht

Trefwoorden verbintenissenrecht, consument, verjaringstermijn, gebrek, algemene voorwaarden, ondernemer, schuldenaar, garantie, overeenkomst, consumentenkoop
Auteurs E.W. Mehring
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken: Nadere beperkingen aan het inroepen van contractuele clausules inzake buitengerechtelijke kosten? (HR 11 juli 2003, C02/008HR)

Trefwoorden overeenkomst, buitengerechtelijke kosten, aanmaning, stichting, terugwerkende kracht, vergoeding, dwaling, werkgever, advocaat-generaal, rente
Auteurs M.H. Wissink en T.H.M. van Wechem
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Aanbesteding: Europese Commissie/Gemeente Assen: verplichte aanbesteding onder de drempelwaarde

Trefwoorden aanbesteding, aanbestedende dienst, mededinging, gemeente, hof van justitie EG, transparantie, contract, levering, verdrag, leverancier
Auteurs R.J. Roks en H.C. Leemreize
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken: Wat gaat voor: een specifiek beding of een bepaling in algemene voorwaarden? (HR 13 juni 2003, C01/340 HR)

Trefwoorden overeenkomst, algemene voorwaarden, opzegging, opdrachtgever, opdrachtnemer, uitleg, aannemer, contract, courtage, overeenkomst van opdracht
Auteurs T.H.M. van Wechem
Tijdschrift Contracteren
Case

<i>Side letter:</i> verboden geheime afspraak of welkome aanvulling?

Trefwoorden overeenkomst, contract, notaris, akte, hoofdovereenkomst, rechtshandeling, bank, fiscaal, koopprijs, vernietigbaarheid
Auteurs B. Wessels en S.A.B. van Santen
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Aanbesteding: Toepasselijkheid van de algemene beginselen van aanbestedingsrecht buiten de werkingssfeer van de richtlijnen

Trefwoorden aanbesteding, mededinging, gelijkheidsbeginsel, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, levering, aanbestedende dienst, hof van justitie EG, leverancier, redelijkheid en billijkheid, Transparantie
Auteurs H.C. Leemreize
Tijdschrift Contracteren
Column

Column

Trefwoorden letter of comfort, troostbrief, short messaging service, overeenkomst, aansprakelijkheid, auteur, garantie, krediet, levering, moeder
Auteurs F.W. Grosheide
Tijdschrift Contracteren
Artikel

Nieuwe regels over eigendomsvoorbehoud. Aanpassing van contracten noodzakelijk?

Trefwoorden eigendomsvoorbehoud, levering, overeenkomst, verkoper, goederenrecht, algemene voorwaarden, beding, eigendom, burgerlijk recht, koopovereenkomst
Auteurs C.P. Lunter en M.J. van der Reijt

C.P. Lunter

M.J. van der Reijt
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken: Wijzigingen in de regels voor

Trefwoorden verdrag, overeenkomst, aanbestedende dienst, gemeente, consument, verkoper, contract, gebrek, lidstaat, levering
Auteurs M.H. Wissink en T.H.M. van Wechem

M.H. Wissink

T.H.M. van Wechem
Tijdschrift Contracteren
Column

Weg met artikel 1:88 BW!

Trefwoorden echtgenoot, echtgenote, toestemming, overeenkomst, aandeelhouder, aanwijzing, belegging, borgtocht, commissaris, echtelijke woning
Auteurs M. Uijen

M. Uijen
Tijdschrift Contracteren
Discussie

Oorlog in Irak. Overmacht en het contract

Trefwoorden aannemer, contract, overeenkomst, overmacht, ontbinding, personeel, schuldenaar, onvoorziene omstandigheden, bouw, opdrachtgever
Auteurs W.Th. Post

W.Th. Post
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Aanbesteding: Tijd & Redelijkheid. Een bloemlezing van de jurisprudentie over het tijdstip van inschrijving bij aanbestedingen

Trefwoorden aanbesteding, arbiter, gelijkheidsbeginsel, mededinging, raad van arbitrage, risico, schuld, te late indiening, bloemlezing, burgerlijk rechter
Auteurs H.C. Leemreize

H.C. Leemreize
Tijdschrift Contracteren
Column

Uncitral Cessieverdrag: raadsels en verwarring. Een botsing van verschillende benaderingen

Trefwoorden cessie, cessionaris, cedent, contract, verdrag, schuldenaar, overeenkomst, faillissement, pandrecht, schip
Auteurs R.I.V.F. Bertrams
Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken: Contractuele afspraken, zekerheidsrechten en achterstellingen

Trefwoorden overeenkomst, schuldeiser, echtgenoot, echtgenote, krediet, vennootschap, toestemming, beding, schuldenaar, bank
Auteurs T.H.M. van Wechem en T.H.M van Wissink