Cjb_2017_06_01_omslag_def_pagina_1_large
Rss

Caribisch Juristenblad


Over dit tijdschrift  
Gevonden artikelen Alle samenvattingen uitklappen
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Artikel

Rol en aansprakelijkheid van de trustee

Trefwoorden Curaçaose trust, trustee, aansprakelijkheid, zorgplicht, breach of trust
Auteurs Mr. K. Frielink
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 1 januari 2012 is de regeling inzake de Curaçaose trust in werking getreden. Op de trustee rust een uit de wet voortvloeiende zorgplicht, omdat aan de trustee geldelijke en andere belangen zijn toevertrouwd. Het bestaan van een zorgplicht roept de vraag op naar de aansprakelijkheid van de trustee in geval van een ‘breach of trust’. Daarbij is het van belang te kijken naar de verplichtingen die een trustee heeft. Voorts wordt stilgestaan bij een mogelijk beroep op disculpatie en bij het onderwerp contractuele exoneratie.


Mr. K. Frielink
Mr. K. Frielink is advocaat/partner bij Spigt Dutch Caribbean.
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Artikel

De rol van goodwill bij de verdeling na echtscheiding van aandelen in praktijkvennootschappen van zelfstandige beroepsbeoefenaren

Trefwoorden goodwill, zelfstandige beroepsbeoefenaar, verdeling, huwelijksgoederengemeenschap, echtscheiding
Auteurs Mr. M.F. Murray
SamenvattingAuteursinformatie
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Praktijk

Like riding a bicycle

Een bespreking van het wetsvoorstel Kortlopende Contracten

Auteurs Mr. A. Bach Kolling
Auteursinformatie
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Artikel

Reactie op het artikel van notaris Burgers

Auteurs Mr. M. Bergervoet en mr. K. Frielink
Auteursinformatie
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Praktijk

Het strenge Hof (II)

Auteurs Mr. M.F. Murray
Auteursinformatie
Tijdschrift Caribisch Juristenblad
Praktijk

De ‘Landsverordening 80-20-regeling’

Auteurs Mr. M.F. Murray
Auteursinformatie

Mr. M.F. Murray
Mr. M.F. Murray is advocaat/vennoot bij SMS Attorneys at Law en lid van de redactie van het Caribisch Juristenblad.

Mr. K. Frielink
Mr. K. Frielink is advocaat en partner bij Spigthoff Advocaten & Belastingadviseurs.