Arbeidsrechtelijke Annotaties, Aflevering 03 2008

De lagere rechtspraak en het sociaal plan: redelijk of evident onbillijk?

P. Kruit